איך השינוי הריבית בנק ישראל משפיע על המשכנתא שלנו?

איך השינוי הריבית בנק ישראל משפיע על המשכנתא שלנו?

אחד המושגים שכל אדם שמבקש לקבל משכנתא צריך להכיר הוא “ריבית בנק ישראל”. בכל פעם בה אנחנו לוקחים הלוואה מהבנק או מגוף פיננסי אחר אנו משלמים בעבור הזכות להשתמש בכסף שאינו נמצא ברשותנו. התשלום לבנק הוא למעשה הריבית שאנו משלמים בעבור כל הלוואה. ככל שהריבית גבוהה יותר כך מדובר יהיה בהלוואה יקרה יותר ופחות אטרקטיבית. יש הרואים בהלוואות הליך של שכירות. אנחנו שוכרים מגוף פיננסי כסף אותו אנו מחזירים במסלול תשלומים קבוע מראש.

על מנת להיות מסוגל להלוות כספים משתמש הבנק בכסף שמפקידים לקוחותיו בחשבונות עו”ש ופיקדונות ובכספים שהוא לווה מבנק ישראל. הבנק משלם ריבית כאשר הוא מלווה כספים מבנק ישראל והריבית הזו היא ריבית בנק ישראל.

ריבית הבנק משפיעה על המשכנתא שלנו

מתי ואיך משתנה הריבית של בנק ישראל?

8 פעמים בשנה מחליטה הועדה המוניטרית על גובה הריבית של בנק ישראל כאשר בכל פעם בה משתנה ריבית בנק ישראל משתנה גם ריבית הפריים. בנק ישראל מעדכן 8 פעמים בשנה את הריבית מתוך מטרה לשמור על היציבות של המחירים בארץ. המטרה היא שמירת מצב של עליית מחירים בשיעור של אחוז עד שלושה אחוזים בשנה. בנק ישראל מצליח להשפיע על עליית המחירים באמצעות עדכון הריבית.

בתקופות בהן הריבית במשק נמוכה אנשים לוקחים יותר הלוואות (מוציאים יותר כסף לצריכה פרטית), מקימים יותר עסקים חדשים וגורמים כך לעליית מחירים. בתקופות בהן הריבית גבוהה הכסף עולה יותר כך שאנחנו לוקחים פחות הלוואות, מצמצמים את הצריכה הפרטית ומשתדלים להשקיע כמה שפחות בפיתוח העסק. שני הצעדים הללו גורמים לירידה במחירים.

איך שינוי בריבית בנק ישראל משפיע עלינו?

שינויים (בעיקר עליות) בריבית בנק ישראל משפיעים באופן ישיר על הלוואות, אוברדרפט בחשבון הבנק ועל המשכנתא. כיום כאשר הריבית נשארת נמוכה גם לאחר ההעלאה ההשפעה של העלייה בריבית על החזרי הלוואות מינורית. ההשפעה של העלייה בריבית תהפוך משמעותית במידה וריבית בנק ישראל תגיע לשני אחוזים ותבוא לידי ביטוי בכמה מאות שקלים שיתווספו להחזר המשכנתא החודשי.

איך ריבית בנק ישראל קשורה לריבית של המשכנתא

אם החלטתם לרכוש נכס נדל”ן עם משכנתא יהיה עליכם לבחור את המסלול המשכנתא שלכם כאשר ההבדלים העיקריים בין המסלולים הם בסוג הריבית. בבחירת מסלול המשכנתא עליכם לקחת בחשבון אפשרות של עלייה בריבית שמביאה עמה בחלק מהמסלולים עלייה של הקרן ושינוי של ההחזר החודשי. ככל שהסכומים בהלוואת המשכנתא שלכם יותר גבוהים כך העלייה בריבית תהיה יותר משמעותית. ההחזר החודשי עשוי לעלות בכמה מאות שקלים עקב עלייה קלה של הריבית. אם מסלול המשכנתא שלכם מתבסס על החזרים חודשיים שמשתנים בהתאם לשינויים בריבית במשק – שינוי בריבית בנק ישראל ישפיע עליכם.

ההתייקרות של המשכנתאות והעלייה בסכום ההחזר החודשי יגרמו צרות צרורות למשפחות רבות. הבשורה הטובה היא שישנה דרך להיחלץ מהצרה עם הליכי מחזור משכנתא. כיום כאשר אפשר למחזר את ההלוואה מתוך מטרה לשפר את התנאים ולהתאים אותם למצב הכלכלי הנוכחי של המשפחה – אין כל סיבה להמשיך לכרוע תחת הנטל. פנייה מוקדמת כל האפשר אל יועץ משכנתאות תמנע מצבים של פיגורים בתשלומים, תחסוך לכם כסף ותשמור על המוניטין שלכם מול הבנק.