אחוז מימון

לפני שנסביר מה הוא אחוז מימון, נדגיש כי אתם רוצים שהוא יהיה נמוך ככל הניתן.

“אחוז מימון משכנתא” הוא היחס שבין המשכנתאות שניתנו לכם על הנכס לבין שווי הנכס. ככל שהאחוז גבוה יותר, הבנקים (בעקבות הרגולציה) יכולים לגבות מכם יותר ואז אתם עלולים לשלם ריביות גבוהות למשך זמן ארוך והמשכנתא תיחשב עם ריסק גבוה.

אחוז מימון משכנתא